Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.